zpět
 


5 let urologického oddělení v Novém Městě na Moravě (1997-2002)

Dne 3.2.2002 uplynulo  pět let, co v okresní nemocnici v  Novém Městě na Moravě vzniklo samostatné urologické oddělení o 27 lůžkách.  Jedná se o malé výročí, ale přesto nutí podobné události vždy k zamyšlení a ohlédnutí se zpět s rekapitulací dosažených výsledků.      Uplynulé období se dá rozdělit do dvou etap. První část byla poznamenaná a charakterizovaná počátečními problémy prosadit se a ukázat se jako samostatné pracoviště, proniknout  do podvědomí veřejnosti, budování si svojí vlastní image.      V srpnu r. 1999 nastává významný předěl - otevření nových centrální operačních sálů, kdy jsme získali moderní kompletní přístrojové vybavení a tím i ideální podmínky provozovat urologii na úrovni odpovídající dnešnímu trendům. V červnu 2001 byl otevřen nový ambulantní komplex s operačním sálem pro ambulantní výkony, speciální místností pro urodynamické vyšetření s ultrasonografií  a vlastní ambulancí s čekárnou. Tyto moderní prostory jsou již vybaveny kompletně počítači  s  nemocničním informačním systémem. Tabulka 1 nejlépe dokumentuje nárůst počtu  pacientů a  ambulantních ošetření .

Tabulka 1:  Nárůst počtu pacientů  (unikátních rodných čísel) v  jednotlivých  letech.

Poznámka

  Rok

Unikátní R.č. v daném roce

Počet ambul.ošetření

V rámci chirurgie

 1996

                 729

                ?

UROLOGIE vznik

 1997

                 903

             1173

 1998

               1359

             1674

Srpen –centr. op.sály

 1999

               1827

             5610

 2000

               1913

             5755

Červen –ambulance

 2001

               2054

             6077

Jak již bylo uvedeno, do roku 1997 zde byl pouze ordinariát v rámci chirurgie. Urologie byla v době ustanovení personálně zastoupena pouze jedním druhoatestovaným a jedním prvoatestovaným lékařem. Dva lékaři byli v přípravě na atestaci. Za dobu 5 let si postupně  lékaři zvýšili svoji kvalifikaci a to každý o atestaci a navíc byl ještě jeden lékař – urolog s první atestací přijat do pracovního poměru. Takže konečný stav lékařů je nyní pět.       Je nutno se zde  zmínit i o středně zdravotnickém  personálu. Jedná se mladý kolektiv, jejímž základem je kompaktní skupina v čele s vrchní sestrou a část pracovnic, která z důvodů plnění svých mateřských povinností si vynucuje nezbytnou obměnu. Jádro je tvořeno sestřičkami s bohatou ošetřovatelskou praxí získanou na chirurgii.        Lékaři a sestry jsou členy odborné urologické společnosti, účastní se pořádaných vzdělávacích akcí. Sami, jako oddělení organizujeme odborné schůze  v rámci  okresu. V minulém roce jsme prvním setkáním urologů regionu Vysočiny dali základ k pravidelným regionálním odborným setkáním.        Klasická operativa zde má hluboké tradice.  Nefrektomie, pyeloplastiky, ureterolitotomie, reimplantace močovodů,  resekce močového měchýře, cystektomie, náhrady močového měchýře,  prostatektomie, operarace na genitálu  zde byly prováděny  již v rámci chirurgie při  ordinariátu. Problémem byla endoskopie determinována vybavením. Ještě před rokem 1997 jsme měli, ale bohaté zkušenosti s laserovou vaporizací  prostaty, termoterapií prostaty  a běžně jsme prováděli punkční nefrostomie  pod ultrasonografickou kontrolou.      Ustanovením samostatného oddělení zpočátku nepřineslo, kromě samostatnosti a urologického nazírání na problém, z pohledu operativy  nic zásadního. Změny nastaly až v průběhu pořizování instrumentaria  a dovršené otevřením  nově vybudovaných centrálních operační sálů.        Pro zhodnocení naší operační činnosti proto považuji směrodatné až poslední období, tj. posledního dva a půl roku. Za tuto dobu bylo provedeno celkem 2964 urologických operací.

V přehledu jsou uvedeny nejzávažnější výkony provedené na našem oddělení.   

Tabulka 2a : Výkony za období 2,5r.  

( NFS – nefroskopické výkony, URS – ureterorenoskopické výkony )

Ledvina

Močovod

Otevřeně

                 64

Otevřeně

                   1

Perkutánně (NFS)

               106

Endoskopicky(URS)

               353

Laparoskopicky

                   3

Laparoskopicky

                   6

K tabulce  2 – do otevřených  výkonů  jsou započítány  nefrektomie, nefrektomie s resekcí dolní duté žíly ( 3x ),  resekce ledviny, pyeloplastiky, nefropexe.  Převahu nefroskopických výkonů tvoří PEK, dále jsou zde zahrnuty endopyeloplastiky.  Zaklíněné větší konkrementy v proximální třetině ureteru je podle našeho názoru výhodnější řešit cestou laparoskopie.

Tabulka 2b : Výkony za období 2,5r.    

         Močový měchýř

         Prostata

Otevřeně

Cystektomie

            14

Otevřeně

(BPH) OPEN

           65

Ostatní

            20

(TU)   RAPE

           14

Endoskopicky

(Resekce)

          152

Endoskopicky

         125

Náhrady m.m.

Ortotopická

             6

Laparoskopicky

              1

Heterotopická

             1

 

Konduit

             7

 

K tabulce 3 -  v otevřených , ostatních výkonech jsou zahrnuty  resekce močového měchýře pro divertikly,  objemnější konkrementy m.m., vesiko-vaginální píštěle, reimplantace ureterů. Endoskopické výkony jsou převážně tvořeny  resekcí povrchových tumorů m.m. a resekce za účelem odběru histologického materiálu. Započítány jsou zde i trypse konkrementů. Ortotopická náhrada m.m. – Mainz pouche I. Heterotopická – Indiana pouche. Konduit – Bricker.

Kriterium pro otevřenou operaci BPH máme velikost prostaty nad 50g na základě měření TRUS.

Radikální prostatektomie provedené bez lymfadenektomie. Laparoskopická prostatektomie – časově náročný výkon – k indikaci mladší pacient.  

Tabulka 2c :  Výkony za období  2,5 r.

Laparoskopické operace

Varikokéla

                                 30

Ostatní ( biopsie, adhese)

                                   6

  K tabulce 4 – operaci varikokély laparoskopicky provádíme s ligací  testikulárních vén s jejich přerušením a  suturou  retroperitonea.       Pacienti po operaci jsou umístěni na společném pooperačním oddělení pro chirurgické obory, eventuelně rizikovější na oddělení ARO. Tyto jednotky intenzivní péče  jsou nově otevřeny v červnu 2001 jsou moderně vybavené a na vysoké úrovni.       Vlastní oddělení v současné době disponujeme  27 lůžky. Ministerským výběrovým řízením bylo v r. 1998 schváleno 18 lůžek. Nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce lůžkové části a po obnově, která se má završit v letošním roce v září, budeme mít kapacitu 21 míst.         Průměrná délka hospitalizace na našem oddělení činí  5,3 dne.          Při zpětném pohledu na uplynulých 5 let zdejší urologie hodnotím toto období jako úspěšné.  Chtěl bych ale  podotknou, že máme spousty plánů ke zkvalitnění  naší práce,  rozšíření spektra výkonů, rozhodně se nesmiřujeme se stávajícím stavem.             Na celkovém  postavení a  ve světle, ve kterém se nachází  naše urologie v Novém Městě na Moravě  mají podíl všichni, co na tomto oddělení pracují.     Děkuji celému kolektivu za odváděnou kvalitní práci, zvláště si cením soudržnosti s jakou vystupuje na veřejnosti a za vytváření dobrých  profesních vztahů.

V Novém Městě na Moravě 3.2.2002             prim. MUDr. Jaroslav Tůma