zpět
 


1.Urologický seminář Vysočiny 14.-15.9.2001 Hotel Ski Nové Město na Moravě

Setkání splnilo naše očekávání naprosto neformálního meetingu a všichni, kteří měli možnost se zúčastnit, vyjádřili spokojenost a zároveň souhlas se zahájením nové tradice každoročních setkání urologů Vysočiny.

Příště bude seminář pravděpodobně spíše mono- tematicky zaměřen, avšak zachováme možnost sdělení zajímavých kazuistik a informací z praxe.

Účastnící :

Havlíčkův Brod

Prim.MUDr.Bárta

MUDr.Lakomý

MUDr.Atia

MUDr.Šindelář

Třebíč
MUDR.Vermousek

Jihlava
Prim.MUDr.Marek

MUDr.Lavička

Pelhřimov
Prim.MUDr.Pangrác

MUDr.Rybka

MUDr.Vítů

Nové Město na Mor.

Prim.MUDr.Tůma

MUDr.Kutal

MUDr.Motíl

MUDr.Peňáz

MUDr.Svoboda

Témata, které byly diskutovány :

 • Včasná diagnostika karcinomu prostaty
 • Striktury uretry
 • Chron.infekce DMC
 • Inkontinence - TVT , SANS
 • Léčba urolithiasy - URS, PEK
 • Miniinvazivní urologie
 • Punkční biopsie prostaty - metody a komplikace
 • Stav operací prostaty - ve světle agresivního nástupu farmakoterapie
 • Použití ureterálních endoprotéz při lokalizaci ureterálních ústí při RAPE
 • Aplikace hydrofilních houbovitých protéz varlete
 • Pooperační ranné infekční komplikace
 • Kazuistika - následky iatrogennho poranění ureteru
 • Kazuistika tumoru varlete
 • Stripping ureteru

Těšíme se na setkání v roce 2002!