Samostatná urologie vznikla v únoru roku 1997. Dříve zde byl pouze ordinariát v rámci chirurgie, zastoupen pouze jedním urologem, který současně ambuloval lx týdně ve Velkém Meziříčí, Žďáře nad Sázavou a dva dny v ON Novém Městě na Moravě. Urologie byla v době ustanovení personálně zastoupena jedním druhoatestovaným a jedním prvoatestovaným lékařem. Dva lékaři byli v přípravě na první atestaci. Otevřené urologické operace zde byly odedávna prováděny v celé škále. Endoskopie se začala rozvíjet od roku l989 - pořízením endoresektoskopu.

V současné době máme k dispozici 27 lůžek. Výběrovým řízením bylo ministerstvem schváleno 18 lůžek. Nyní probíhá rozsáhlá rekonstrukce lůžkové části, takže obnovená část bude mít kapacitu 23 lůžek. Ambulujeme každý den. Urologické operace na zdejším pracovišti provádíme v celém spektru, od malých urologických výkonů až po složité operační zákroky - resekce dolní duté žíly, ortotopické a heterotopické náhrady močového měchýře, radikální prostatektomie. V uplynulém roce jsme začali provádět operace pro močovou inkontinenci metodou TVT . Disponujeme kompletním, moderním endoskopickým instrumentariem , včetně flexibilních nástrojů.Dále máme k dispozici vybavení k provádení urodynamického vyšetření a kvalitní ultrazvukový přístroj vybaven uro-softwarem s možností provádění transrektální sonografie. Máme k dispozici i laparoskopické vybavení. Provádíme běžně laparoskopické a retroperitoneoskopické operace varikokél, abdominálních retencí, ureterolithotomie a nefrektomie.V červenci r.2000 jsme provedli první úspěšnou laparoskopickou radikální prostatectomii dle Guillonneho. V červnu 2002 laparoskopickou nefropexi.Do budoucna připravujeme provádění dalších laparoskopických operací-pánevních lymfadenectomií a nefropexí.

V minulém roce byla otevřena 1.část zrekonstruovaného pavilonu nemocnice, nachází se v ní jednotlivé odborné ambulance, včetně urologické, dále centrální příjem; "Emergency" + ARO, JIP chirurgického oddělení...

Nabízíme několik fotografií. Po kompletně zrekonstruovaných operačních sálech tak naše nemocnice dostala další nové moderní prostory odpovídající světovému standartu.

 


Hlavní vchod - Emergency


Vchod do ambulantní části urologie


Vchod ARO


Vchod do ambul.části


Vchod do ambul.části


Vchod do ambul.část


Ambulance


Ambulance


Endosálek


Endosálek


Ambulantní endoskopický sál


Urodynamická vyšetřovna