Videosystém s balistickým lithoclastem


Videosystém s balistickým lithoclastem

panel k ovládání C ramena


urethrotom


flexibilní a rigidní endoskop


Vaporizační elektrody


Jednočipová a čtyřčipová kamera


Operační ureterorenoskop


flexibilní a rigidní endoskop


C rameno


monitory k C ramenu


Vybavení ambulance